Скільки разів можу відмовитися від запропонованої мені роботи на біржі праці питання №360678

1. Виплата допомоги по безробіттю може бути припинена, припинена або його розмір може бути скорочений органами служби зайнятості.

2. Виплата допомоги по безробіттю припиняється з одночасним зняттям з обліку як безробітний у випадках:

визнання громадянина зайнятим на підставах, передбачених у статті 2 цього Закону;

проходження професійної підготовки, підвищення кваліфікації або перепідготовки за направленням органів служби зайнятості з виплатою стипендії;

тривалої (більше місяця) неявки безробітного до органів служби зайнятості без поважних причин;

переїзду або переселення безробітного в іншу місцевість;

спроби отримання або отримання допомоги по безробіттю обманним шляхом;

засудження особи, яка отримує допомогу по безробіттю, до виправних робіт, а також до покарання у вигляді позбавлення волі;

призначення пенсії, передбаченої пунктом 2 статті 32 цього Закону, або призначення трудової пенсії по старості, в тому числі дострокового призначення трудової пенсії по старості (частини трудової пенсії по старості), або призначення пенсії по старості або пенсії за вислугу років за державним пенсійним забезпеченням;

відмови від посередництва органів служби зайнятості (за особистою письмовою заявою громадянина);

смерті безробітного. При цьому виплата суми допомоги по безробіттю, належної безробітному та недоотриманої в зв'язку з його смертю, здійснюється відповідно до цивільного законодавства.

3. Виплата допомоги по безробіттю може бути припинена на термін до трьох місяців у випадках:

відмови в період безробіття від двох варіантів підходящої роботи;

відмови після закінчення тримісячного періоду безробіття від участі в оплачуваних громадських роботах або від напряму на навчання органами служби зайнятості громадян, які вперше шукають роботу (раніше не працювали) і при цьому не мають професії (спеціальності), що прагнуть відновити трудову діяльність після тривалої (більше одного року ) перерви;

явки безробітного на перереєстрацію в стані сп'яніння, викликаному вживанням алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин;

звільнення з останнього місця роботи (служби) за порушення трудової дисципліни та інші винні дії, передбачені законодавством Укаїни, а також відрахування громадянина, спрямованого на навчання органами служби зайнятості, з місця навчання за винні дії;

порушення безробітним без поважних причин умов і термінів його перереєстрації як безробітного. Призупинення виплати допомоги по безробіттю провадиться з дня, наступного за днем ​​останньої явки безробітного на перереєстрацію;

самовільного припинення громадянином навчання за направленням органів служби зайнятості.

Період, на який припиняється виплата допомоги по безробіттю, зараховується до загального період виплати допомоги по безробіттю.

4. Виплата допомоги по безробіттю не проводиться в періоди:

відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами;

виїзду безробітного з місця постійного проживання в зв'язку з навчанням у вечірніх і заочних закладах професійної освіти;

призову безробітного на військові збори, залучення до заходів, пов'язаних з підготовкою до військової служби, з виконанням державних обов'язків.

Зазначені періоди не зараховуються до загального період виплати допомоги по безробіттю і продовжують його.

5. Розмір допомоги по безробіттю може бути скорочений на 25 відсотків на термін до одного місяця у разі:

неявки без поважних причин на переговори про працевлаштування з роботодавцем протягом трьох днів з дня направлення органами служби зайнятості;

відмови без поважних причин з'явитися в органи служби зайнятості для отримання направлення на роботу (навчання).

6. Рішення про припинення, призупинення виплати допомоги по безробіттю або зниженні його розміру приймається органами служби зайнятості з обов'язковим повідомленням безробітного.

7. Правила припинення, призупинення виплати допомоги по безробіттю і зниження його розміру встановлюються уповноваженим Урядом Укаїни федеральним органом виконавчої влади.

Сподіваюся, що моя відповідь була корисний Вам, в разі необхідності - звертайтеся! З повагою А.П. Бікмурзін. Удачі вам.

Задати додаткове питання

Чи допоміг відповідь? - + 0 -