Штифтові з’єднання - деталі машин

Штифти застосовуються для фіксації взаємного розташування деталей, що з'єднуються, а таже для передачі сил і моментів.

Штифти виготовляють під різні посадки. Для запобігання випадання штифтів з засверленним кінцями (див. Табл. 6.1.2) після постановки в наскрізний отвір їх розклепують. З цією ж метою застосовують насечние штифти (див. Табл. 6.1.3), які утримуються від випадання пластичним деформуванням металу, видавленого при насічці канавок.

Розміри циліндричних штифтів з внутрішнім різьбленням, призначених для установки в глухі отвори дані в табл. 6.1.4. Лиска на бічній поверхні служить для виходу повітря з глухого отвори, а отвір для гвинта - для демонтажу штифта.

Штифтові з'єднання - деталі машин

Параметри штифтів, що встановлюються в наскрізні отвори, які забезпечують демонтаж такіех штифтів при розбиранні з'єднання наведені в табл. 6.2.1. Для зручності демонтажу конічних штифтів з глухих отворів застосовують штифти з різьбовою цапфою (див. Табл. 6.2.2) або з внутрішнім різьбленням (див. Табл. 6.2.3). В обох конструкціях передбачена захист різьблення від ушкодження при забиванні (фаска на різьбовому отворі або циліндричний хвостовик на цапфі).

Штифтові з'єднання - деталі машин

Приклади штифтових з'єднань

На малюнок 6.3.1 наведені приклади використання штифтів при з'єднанні деталей з плоскими поверхнями контакту. Звичайний варіант установки штифта показаний на малюнок 6.3.1, а. Якщо штифт встановлюють в глухе отвір, то застосовують штифт з різьбленням для демонтажу і
лискоі для виходу стисненого повітря при установці штифта (малюнок 6.3.1, б).
Варіант установки штифта, коли підхід інструменту в напрямку, перпендикулярному площині стику, утруднений, показаний на малюнок 6.3.1, е. У подібних випадках таже застосовують штифти, розташовані в площині роз'єму (як правило, чотири штифта по одному на кожній стороні). Більш точна фіксація деталей забезпечується при попарном розташуванні штифтів в протилежних кутках (малюнок 6.3.1, г).
При передачі незначних окружних і осьових сил застосовують з'єднання, показані на рисунок 6.3.2 (а-д). Вони більш технологічні в порівнянні зі шпонковими і шліцьовими і виключають люфти, що особливо важливо при реверсивному русі. Тому такі сполуки широко застосовують в приладових пристроях.
На малюнок 6.3.3 наведені приклади використання спеціальних штифтів. Порожній розрізний штифт (малюнок 6.3.3, а) забезпечує задовільний центрування деталей і відносну простоту монтажу без використання спеціального інструменту завдяки високій його податливості в радіальному напрямку. Перевагою з'єднання за допомогою розвідного штифта (малюнок 6.3.3, б) є простота його конструкції і монтажу, проте можливе зниження натягу штифта в процесі експлуатації. Останнє виключено в з'єднанні, де щільна посадка штифта забезпечується затягуванням гайки (малюнок 6.3.3, в). При дії значних навантажень в площині стику застосовують з'єднання, в яких зсувна навантаження передається як втулкою (штифтом), так і силами тертя на стику, зумовленими затягуванням нарізного сполучення (малюнок 6.3.3, г - е).

Штифтові з'єднання - деталі машин