Природна сировина - довідник хіміка 21


Майже відразу ж після початку першої світової війни британський флот блокував Німеччину, в результаті чого в цю країну перестав надходити нітрат з Чилі (найкраще природна сировина). Тим часом він був необхідний для ведення війни, і ось німецький хімік Карл Бош (1874-1940) починає працювати над реакцією Габера. намагаючись створити промисловий спосіб отримання аміаку, і до середини війни в Німеччині вже було налагоджено промислове виробництво сполук азоту. [C.141]

Як і будь-яке природне сировину. нафти істотно відрізняються за своїм складом та іншими показниками якості в залежності від району їх видобутку і навіть в межах одного району або свердловини (з різних глибин відбору) [б]. [C.6]

Більшість реалізованих процесів поки базується на природній сировині в ефірній формі (у вигляді тригліцеридів нли ефірів нижчих спиртів) при використанні суспендованого каталізатора. Намітилися тенденції до застосування стаціонарного каталізатора і синтетичної сировини. [C.28]

Відповідно до принципів системного підходу. викладеними в першому розділі. формування технологічної схеми виробництва товарних продуктів з продукції родовищ зі складним складом пластового флюїду має починатися з фо [) Мі-вання системоутворюючого фактора. Для цього необхідно перш за все знання повного складу пластового флюїду. продуктів, виробництво яких принципово можливе з нього, і їх споживчої вартості. При цьому ие виділяються ос1юв Цінні та побічні продукти. все вважаються рівноцінними для народного господарства. як одержувані з непоправного природного сировини. [C.228]

З метою забезпечення раціонального ресурсокористування в СРСР розробляється єдина система державних кадастрів кадастр родовищ і проявів корисних копалин СРСР, економічний кадастр вторинних джерел мінеральної сировини. економічний кадастр промислових месторожде Гй, економічний кадастр потоків мінеральної сировини (балансовий кадастр). Досвід побудови та використання гірничо-економічних кадастрів родовищ природного сировини є в ряді країн (США, Франції, Угорщини). [C.148]

При електролітичному отриманні алюмінію чистий АЬОз сну чала виділяють з природної сировини - електролізу передує виробництво глинозему. Боксит не можна безпосередньо використовувати через великої кількості домішок (SIO2, РеаОз, СаО і ін.). Дли виділення чистого АЬОз боксит спочатку обпалюють, прн цьому видаляється міститься в ньому вода. атем його сплавляють з содою [c.337]

Але економічна ситуація змінюється. Ціна на кокосове масло росла не з такою швидкістю, як ціна на етилен, і цілком можливо, що гідрування кокосового масла знову стане конкурентоспроможним або навіть кращим способом отримання спиртів. ніж сучасний процес Циглера. Це цікавий приклад того, як стара хімія, заснована на природній сировині. може оіять стати кращою для отримання деяких іреіаратов через зростання цін на продукти переробки нафти. [C.127]

З перших років свого існування радянська держава приділяло виключно велику увагу створенню і розвитку вітчизняної хімічної промисловості, надійному забезпеченню її різними видами природної сировини. енергією, науково-технічною базою і кадрами висококваліфікованих гфованних фахівців. [C.9]

Технологія сірчаної кислоти (1983) - [c.0]