Посадова інструкція завгоспа, посадові обов’язки завгоспа, зразок посадової інструкції

Посадові обов'язки завідувача господарством (завгоспа) включають в себе постачання офісу всім необхідним (від ручок до меблів), організація своєчасного ремонту і керівництво підлеглими (прибиральницями, різноробочими, слюсарями), що ми і відбили в нашому зразку посадової інструкції завідувача господарством.

Посадова інструкція завідувача господарством
(Посадова інструкція завгоспа)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
Прізвище І.Б. ________________
«________» _____________ ____ р

2. Завдання та обов'язки завідувача господарством

Завідувач господарством виконує такі посадові обов'язки:
2.1. Керує роботою з господарського обслуговування компанії.
2.2. Забезпечує збереження господарського інвентарю, його відновлення і поповнення, а також дотримання чистоти в приміщеннях і на прилеглій території.
2.3. Стежить за станом приміщень і вживає заходів щодо своєчасного їх ремонту.
2.4. Забезпечує постачання офісу компанії необхідними меблями, інвентарем, обладнанням, витратними матеріалами та канцелярським приладдям.
2.5. Проводить інвентаризацію ввіреного майна.
2.6. Керує роботою обслуговуючого персоналу: робітниками, прибиральницями, слюсарями.
2.7. Веде звітність за встановленою формою.

3. Права завідувача господарством

Завідувач господарства має право:
3.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва компанії, що стосуються господарського забезпечення компанії.
3.2. Встановлювати службові обов'язки для підлеглих працівників.
3.3. Запитувати від структурних підрозділів підприємства інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
3.4. Брати участь в підготовці проектів наказів, інструкцій, вказівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, пов'язаних з вирішенням господарських питань.
3.5. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.
3.6. Вимагати від керівництва підприємства забезпечення організаційно-технічних умов і оформлення встановлених документів, необхідних для виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність завідувача господарством

Завідувач господарства несе відповідальність:
4.1. За невиконання та / або несвоєчасне, недбале виконання своїх посадових обов'язків.
4.2. За недотримання діючих інструкцій, наказів і розпоряджень по збереженню комерційної таємниці та конфіденційної інформації.
4.3. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, правил техніки безпеки та протипожежної безпеки.