Ноу Інти, лекція, загальна фізична підготовка в системі фізичного виховання

6.4. Форми занять фізичними вправами

При фізичному вихованні студентів використовуються різноманітні форми навчальних і позанавчальних занять протягом усього періоду навчання у вузі.

Навчальні заняття проводяться у формі:

 • теоретичних, методико-практичних, контрольних занять;
 • елективних практичних занять (за вибором студентів);
 • індивідуальних і індивідуально групових додаткових занять;
 • самостійних занять за завданням і під контролем викладача;
 • організація і проведення навчальних занять і заліків відповідно до навчального плану та програми з фізичної культури;
 • розробка змісту і проведення занять по професійно-прикладної фізичної підготовки;
 • участь в організації та проведенні внутрівузівських спортивних заходів.

Навчальні форми занять складають основу фізичного виховання студентів, передбачаються в навчальних планах вузів з усіх спеціальностей, включаються до розкладу на весь період навчання.

Позанавчальний заняття організовуються у формі:

 • індивідуальних самостійних занять;
 • занять в спортивних клубах, секціях;
 • самостійних занять спортом, туризмом;
 • спеціалізованих форм занять (масові оздоровчі та спортивні заходи);

Взаємозв'язок різноманітних форм навчання та позанавчальних занять створює умови, що забезпечують студентам використання науково обґрунтованого обсягу рухової активності (не менше 5 годин на тиждень), необхідної для нормального функціонування організму, формування мотиваційно ціннісного ставлення до фізичної культури.

6.5. Структура навчально-тренувального заняття

Вступна частина заняття

Навчально-тренувальне заняття будується з урахуванням реалізації методичних принципів фізичного виховання. Загальноприйнятим є чотирьохгодинне навчально-тренувальне заняття, що складається з вступної, підготовчої, основної та заключної частин.

Тренувальне заняття з кваліфікованими спортсменами і самостійні заняття студентів будуються з трьох частин, де дві перші частини об'єднуються в одну вводно- підготовчу частину, або розминку.

Можна рекомендувати наступне зразкову розподіл часу по частинах занять:

 • при чотиригодинному занятті вступна частина - 5 хв, підготовча (розминка) - 25 хв, основна - 53 хв, заключна частина - 7 хв, всього - 90 хв.
 • при тригодинному занятті водно-підготовча частина (розминка) - 20-30 хв, основна - 50-60 хв, заключна частина - 5-10 хв, всього-90 хв.

Вступна частина заняття зводиться до організації займаються (побудова), створення робочої обстановки і психологічного настрою на ефективне виконання ними завдань викладача з навчання та вдосконалення техніки фізичних вправ, а також до виконання запланованих на дане заняття обсягу і інтенсивності тренувальних навантажень.

У вступній частині перед займаються ставляться конкретні завдання, створюється чітке уявлення про зміст основної частини, що дозволяє більш плідно вирішувати завдання даного тренувального заняття.

Підготовча частина заняття

Розминка забезпечує подолання періоду розвитку. Вона переводить організм займаються зі стану порівняльного спокою в діяльний стан, в стан готовності до виконання підвищених фізичних навантажень, сприяє реалізації принципу поступовості.

Фізіологічний механізм дії розминки наступний:

 • повільний біг на початку розминки призводить до розкриття великої кількості капілярів в серцевому м'язі і скелетних м'язах. Активуються кровообіг і дихання, температура внутрішнього середовища організму підвищується на 0,5-1,0 ° С, що сприяє збільшенню проникності мембран легеневих пухирців, еритроцитів крові, м'язових волокон і клітин всіх інших тканин, підвищує ефективність обміну речовин, покращує живлення тканин киснем і поживними речовинами, значно збільшує постачання організму енергетичними речовинами, а також підвищує ефективність виведення з клітин продуктів розпаду, що утворюються в процесі їх активної діяльності;
 • гімнастичні вправи активізують кровообіг в м'язах, м'язових сухожиллях, зв'язках, що оточують суглоби, в результаті чого підвищується їх еластичність, що сприяє підвищенню працездатності організму і профілактики травматизму.

Відсутність розминки або недбале її проведення може відбитися на стані здоров'я що займаються (особливо серцево-судинній системі) і привести до травм.

Розминка ділиться на дві частини: загальну і спеціальну.

Загальна розминка вирішує завдання активізації опорно-рухового апарату і діяльності внутрішніх систем організму, особливо серцево-судинної і дихальної. Для досягнення цього застосовуються повільний біг (6-15 хв) і гімнастичні вправи на всі групи м'язів і всі частини тіла (15-20 хв).

Спеціальна розминка спрямована на підвищення координаційних здібностей, створення енергетичної основи, підготовку організму до виконання наступних, більш складних по координації рухів і більш інтенсивної тренувальної навантаження.

У цій частині розминки виконуються спеціальні підготовчі вправи, подібні з координації рухів і фізичному навантаженні з майбутніми руховими діями в основній частині тренувального заняття.

Спеціальна частина розминки на одному занятті може виконуватися кілька разів, коли займаються в основній частині переходять до виконання інших фізичних вправ.

Наприклад, якщо в основній частині заняття після тренування в спринтерському бігу займаються переходять до занять метанням, то перед початком виконання метань необхідна спеціальна розминка.

Основна частина заняття

В основній частині виконуються головні завдання, що стоять перед даними заняттям, тобто відбувається навчання і вдосконалення техніки фізичних вправ, і виконання тренувального навантаження по вихованню фізичних якостей.

Виконання завдань, пов'язаних з розучуванням техніки фізичних вправ більшої координаційної складності, здійснюється на самому початку основної частини заняття.

Тренувальні навантаження з метою виховання фізичних якостей рекомендується планувати в наступному порядку: спочатку виконуються вправи на швидкість рухів, потім-на силу і в кінці-заняття на витривалість (гнучкість виховується в процесі розминки).

Іноді ця послідовність може змінюватися в цілях розвитку у займаються здатності проявляти високу працездатність при різних станах стомлення організму.

Заключна частина заняття

Ця частина заняття спрямована на забезпечення поступового зниження функціональної активності і приведення організму в порівняно спокійний стан. Різкий перехід від активних рухів до спокою включає дію м'язового насоса і перевантажує серцевий м'яз. У цьому випадку після заняття займаються можуть відчувати дискомфортний стан.

У заключній частині застосовуються повільний біг, ходьба, вправи на розслаблення з глибоким диханням.