Наказ федеральної служби державної статистики від 8 жовтня 2018 р

2.1. Положення про медалі (Додаток № 1), опис медалі (Додаток № 2), малюнок медалі (додаток № 3), опис бланка посвідчення до медалі (додаток № 4), зразок бланка посвідчення до медалі (додаток № 5).

2.2. Форму списку осіб, які подаються для нагородження медаллю (Додаток № 6).

2.3. Порядок нагородження медаллю (Додаток № 7).

3. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Федеральної служби державної статистики, її територіальних органів та підвідомчих організацій довести цей наказ до відома працівників.

4. Адміністративному управлінню (І. Полянському), керівникам територіальних органів Федеральної служби державної статистики здійснювати організаційну роботу по підготовці матеріалів до нагородження, оформлення нагородних документів, обліку та видачі нагород.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

3. Нагородження медаллю здійснюється відповідно до Порядку нагородження медаллю (додаток № 7).

4. У трудову книжку і особиста справа нагородженого вноситься відповідний запис про нагородження.

5. Медаль носиться на лівій стороні грудей і розташовується нижче державних нагород Укаїни.

6. Повторне нагородження медаллю не проводиться.

7. Облік осіб, нагороджених медаллю, здійснює Адміністративне управління Федеральної служби державної статистики.

Краї медалі облямовані бортом.

Всі написи і зображення на медалі опуклі.

Медаль за допомогою вушка і кільця з'єднана з колодкою у вигляді перекинутої трапеції, обтягнутою синьою муаровою стрічкою шириною 24 мм. По краях стрічки по три смуги білого, синього і червоного кольорів шириною по 1,5 мм. У центрі смуга жовтого кольору шириною 2 мм.

Іменне посвідчення до медалі в розгорнутому вигляді має прямокутну форму розміром 100x140 мм. Зовнішня сторона - синього кольору, внутрішня - із захисною сіткою блідо-жовтого кольору.

На лицьовій зовнішній стороні іменного посвідчення є напис (колір - «золото»):

На правій стороні внутрішньої частини іменного посвідчення є факсимільне зображення підпису керівника Федеральної служби державної статистики «А.Є. Суринов »(колір - синій) і гербова печатка Федеральної служби державної статистики (колір - червоний).

(Посада, підпис, П.І.Б.)

1. Подання про нагородження медаллю вносяться керівнику Федеральної служби державної статистики:

1.2. Керівниками структурних підрозділів центрального апарату Федеральної служби державної статистики за погодженням з Управлінням організації проведення переписів і суцільних обстежень та Управлінням статистики населення та охорони здоров'я - по працівникам організацій, незалежно від форм власності.

1.4. Керівниками підвідомчих організацій Федеральної служби державної статистики - по працівникам підвідомчих організацій Федеральної служби державної статистики.

2. Подання про нагородження медаллю оформляються за формою згідно з додатком № 6.

3. На підставі наданих документів керівник Федеральної служби державної статистики приймає рішення про нагородження медаллю, які оформляються наказами Федеральної служби державної статистики з додатком списків осіб, представлених для нагородження (додаток № 6).

4. Вручення медалі здійснюється не пізніше, ніж протягом трьох місяців з дня підписання відповідного наказу.

5. Накази Федеральної служби державної статистики з доданими списками, які подаються для нагородження медаллю (додаток № 6) в трьох примірниках надсилаються в її територіальні органи для організації вручення.

6. Організаційна робота з підготовки необхідних матеріалів до нагородження, оформлення нагородних документів, обліку та видачі нагород здійснюється Адміністративним управлінням Федеральної служби державної статистики та керівниками територіальних органів Федеральної служби державної статистики.

7. Облік бланків посвідчень медалей здійснюється відповідно до встановленого порядку: у Федеральній службі державної статистики - Адміністративним управлінням Федеральної служби державної статистики, в територіальних органах Федеральної служби державної статистики - структурним підрозділом відповідного територіального органу Федеральної служби державної статистики, у веденні якого знаходяться питання державної служби і кадрів.

8. Посвідчення до медалей заповнюються на підставі зазначених наказів:

8.3 Керівниками підвідомчих організацій Федеральної служби державної статистики на працівників підвідомчих організацій Федеральної служби державної статистики.

9. Вручення медалі і посвідчення до неї виробляється в урочистій обстановці. На федеральному рівні - керівником Федеральної служби державної статистики або за його дорученням заступниками керівника, на рівні суб'єктів Укаїни - керівниками територіальних органів державної статистики або за їх дорученням заступниками керівників, або особами, уповноваженими керівництвом Федеральної служби державної статистики.

10. Після процедури вручення медалей списки, що подаються для нагородження медаллю (додаток № 6) підписуються: на федеральному рівні - керівником Федеральної служби державної статистики, на рівні суб'єктів Укаїни - керівниками її територіальних органів, завіряються гербовою печаткою.

11. Один примірник наказів зі списками, підготовленими в територіальному органі Федеральної служби державної статистики, залишається на постійне зберігання в структурному підрозділі відповідного територіального органу Федеральної служби державної статистики, у веденні якого знаходяться питання державної служби та кадрів, два інших в тижневий термін після вручення направляються в Адміністративне управління Федеральної служби державної статистики.

12. У разі неможливості вручення медалі нагородженому в зв'язку зі зміною місця проживання або іншими обставинами посадова особа, відповідальна за вручення, направляє повідомлення в Адміністративне управління Федеральної служби державної статистики про причини неможливості вручення і повертає комплект медалі.

13. Дублікат медалі замість загубленого не видається.

У разі втрати посвідчення до медалі може бути виданий документ, що підтверджує нагородження.

огляд документа

Нею нагороджуються особи, які брали активну участь в підготовці, проведенні та підбитті підсумків зазначеної перепису.

Подання про нагородження вносяться керівнику Росстату. Встановлено порядок.

Медаль вручається не пізніше 3 місяців з дня підписання відповідного наказу Служби.

Наведено опис і зразок медалі і посвідчення до неї.

Дублікат медалі замість загубленого не видається. У цьому випадку може бути наданий документ, що підтверджує нагородження.