Явочна картка - редакція від - тив

Дана форма введена документом:

Цей додаток іншого формату міститься в наступному файлі:

до Положення БанкаУкаіни

"Про порядок ведення касових

операцій і правилах зберігання,

перевезення та інкасації банкнот

і монети БанкаУкаіни в кредитних

організаціях на території

Код форми документа по ОКУД

(Найменування підрозділу інкасації)

(Прізвище, ініціали) 1

Явочна картка N

Номери закріплених сумок:

(Вказується номер кожної сумки або з номера по номер)

номер банківського рахунку (рахунків) організації:

Час закінчення роботи організації

Час заїзду інкасаторських працівників

Час здачі сумки 3

Номер сумки з готівкою 3

Сума готівки, вкладених в сумку, цифрами в руб. коп. 3

Номер прийнятої від інкасаторського працівника порожньої сумки 3

Підпис касового працівника організації 3

2 Вказується період, на який оформляється явочна картка.

3 У разі якщо сумка з готівкою грошима не здана інкасаторському працівникові або касовий працівник організації відмовився здавати сумку з готівкою, касовий працівник організації вказує в явочній картці дату та час заїзду інкасаторського працівника, в графах 4 - 6 виробляє запис "Відмова" і запевняє запис своїм підписом.

4 Кількість рядків в явочній картці може передбачатися в залежності від кількості сумок з готівкою, що здаються організацією інкасаторських працівникам в дні здійснення інкасації. Явочна картка може розміщуватися на одному або на декількох аркушах.
У разі внесення касовим працівником організації неправильного запису в явочну картку, зазначений запис закреслюється та засвідчується підписом касового працівника організації, в наступному рядку явочній картки проставляється новий запис.

5 Необхідність заповнення рядка визначається кредитною організацією.