Держава, громадянське суспільство, нація - студопедія

Коли разом з перетвореннями індустріальних товариств потоки ценнос-тей набувають вирішального значення в порівнянні з їх запасами, інформація стає більш важливою, ніж енергія, а швидкість більш ефективною, ніж протя-женность території, чи не означає це, що розмивається і навіть скасовується сам принцип , на якому стоїть держава, - його територіальний суверенних-тет? Коли рух капіталів на міжнародній арені або всесвітнє поширенням страненіе епідемій, а також перетин кордонів телевізійними супутниками доводять, що навіть у мирний час кордону нині відкриті, доступні та пре-одоліми, чи не означає це, що контроль за ресурсами країни, нагляд за її жи-ками, управління її багатствами випадають з рук держави?

ЧАСТИНА IV. Держава, громадянське суспільство, нація

Немає нічого більш шкідливого для життя держави, ніж громадянська війна або розкол суспільства на шкоду його інтересам. Ще стародавні греки бачили в «міжусобній війні» «внутрішній розкол», який вони називали словом stasis, - найстрашнішу небезпеку для поліса, оскільки для існування держави потрібні відома спадкоємність і організаційні можли-ності, наприклад фіскальні ресурси, щоб утримувати апарат насильства. Дер-дарства не може, таким чином, існувати без громадянського суспільства. Од-нако слід, напевно, сказати, що громадянське суспільство також не може су-ществовать без держави, яке перешкоджає його поверненню до «природного стану». Широка дискусія з питання про місце держави в суспільстві віз-обертає нас до вихідної постановки питання (див. Гл. I). Слід також Остері-гаться спрощеного уявлення про «природному стані», в результаті чого суспільства, які не мають спеціальної інституту, що володіє монополією на насильство, трактувалися б як збиткові.

X. ДЕРЖАВА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

«В душі будь-якої держави є таємнича сила», - стверджує Улісс ', один з героїв шекспірівської п'єси «Троїл і Крессида». Звичайно, ця форму-ла підходить перш за все для політичної форми барочного абсолютистськогодержави, секрет якого може бути розкритий за допомогою «державним-ного перевороту». Втім, ми вже бачили, як в своєму «Річарда II» Шекспір ​​обігрує сенс слова state англійською мовою: держава (Etat), перебуваючи-ня (etat) і блиск (Ротру): король, перебуваючи на чолі держави (Etat), позбавлений -ного королівського блиску, не в змозі (etat) зберегти свою владу (с. 81 - 82). Це лише підкреслює багатство слова, складність лексичного і поня-тійно руху якого обумовлює частково його можливості і важко-сті.

В душі будь-якої держави є

Таємнича сила, і донині

Історія її не зрозуміла,

Розум не збагнув, що не висловило слово. Шекспір ​​У. Собр. соч. Брокгауз і Ефрон. 1903. Т. IV. С. 101.

ЧАСТИНА IV. Держава, громадянське суспільство, нація