Чистий економічний добробут

ЧИСТЕ ЕКОНОМІЧНЕ ДОБРОБУТ

(Net economic welfare) для великих показник економічного добробуту в порівнянні з доходом на душу населення. Він може включати в додаток до звичайних показників вимірювання доходу такі статті, як: витрати зусиль, які спонукають людину працювати; вартість продукції в сфері домашніх господарств, включаючи такі послуги, як догляд за дітьми і догляд за хворими і людьми похилого; розміри виснаження запасів природних ресурсів; вартість змін у природному довкіллі. Незважаючи на те, що подібний показник загального добробуту представляє великий інтерес, якби йому можна було довіряти, реальне його вимір настільки складно, що будь-який пропонований показник був би надзвичайно суб'єктивним.

Поділіться на сторінці

Демографічний енциклопедичний словник

 • ДОБРОБУТ - англ. welfare; ньому. Wohlstand. Забезпеченість населення необхідними матеріальними і духовними благами; виражається системою показників, що характеризують рівень життя.
 • Добробут - Вартість активів, що належать індивіду або групі індивідів. Економічна наука почалася з вивчення природи багатства і того, як воно змінюється протягом даного періоду.

  Словник бізнес термінів

 • ЧИСТЕ ЕКОНОМІЧНЕ ДОБРОБУТ - Більш широкий показник економічного добробуту в порівнянні з доходом на душу населення.
 • ДОБРОБУТ - міра, ступінь забезпеченості людей життєвими благами, засобами існування. Б. характеризує рівень життя людей.

  Енциклопедичний словник економіки та права

 • Добробут - забезпеченість населення необхідними матеріальними і духовними благами, т. Е. Предметами, послугами та умовами, що задовольняють певні людські потреби.
 • ДОБРОБУТ - Вартість активів, що належать особі або групі осіб. Економічна наука почалася з вивчення природи багатства і того, як воно змінюється протягом даного періоду.

  Енциклопедичний словник економіки та права

  Енциклопедичний словник Брокгауза і Евфрона

  Велика Радянська Енциклопедія

 • ДОБРОБУТ - забезпеченість населення необхідними матеріальними і духовними благами, т. Е. Предметами, послугами та умовами, що задовольняють певні людські потреби.

  Великий енциклопедичний словник

  Етимологічний словник української мови Крилова

  Зведена енциклопедія афоризмів

  Словник російської идиоматики