Балансова вартість автомобіля

Балансова вартість автомобіля

Оцінка ринкової вартості автомобіля може знадобитися в ряді життєвих ситуацій. Наприклад, оцінка автомобіля для судових майнових розглядів, або оцінка ринкової вартості автомобіля при ліквідації підприємства. Незалежна експертиза автомобілів зможе підготувати необхідний висновок про ринкову вартість автомобіля. Дуже важливо, щоб звіт, який підготує незалежна автоекспертиза, містив всі необхідні документи, в тому числі і ті, які підтверджую право займатися оціночною діяльністю.

Оцінка автомобіля, оцінка авто, оцінка автотранспорту

На сьогоднішній день чисельність автомобілів збільшується з кожним днем. І тому вже важко собі уявити наше життя без автомобіля. Купуються нові авто, старі продаються, також існує насичений вторинний ринок, на якому продаються і купуються старі автомобілі. Автомобілі здаються під заставу, йдуть до статутного капіталу організацій і т.д. Загалом, з автомобілями виробляється величезна кількість операцій, в яких необхідно знати їх ринкову вартість.

У тому випадку, якщо необхідно визначити реальну ринкову вартість автомобіля, Вам потрібно звернутися в професійну експертну організацію. Одним з основних видів нашої діяльності є професійна оцінка автомобіля і автотранспорту. Оцінка вартості автомобіля проводиться з урахуванням його технічного стану, і фактичного зносу. Також необхідно відзначити, що фахівці незалежної експертизи виконують оцінку автомобілів з урахуванням всіх особливостей об'єкта оцінки і мають індивідуальний підхід до конкретної ситуації.

Для чого потрібна оцінка автомобілів і автотранспорту?

• Оцінка автотранспорту при здійсненні операцій купівлі-продажу автомобіля.
• Оцінка автомобіля для судових майнових розглядів.
• Оцінка вартості автомобіля для страхування.
• Незалежна оцінка авто для нотаріального оформлення угод купівлі-продажу.
• Оцінка авто при поділі підприємств.
• Оцінка автотранспорту з метою відшкодування заподіяної шкоди.
• Незалежна оцінка автотранспорту при утилізації.

• Оцінка автомобіля для спадщини.
• Оцінка вартості авто при ліквідації підприємства.
• Оцінка вартості авто при зміні форми власності організації.
• Незалежна оцінка автомобіля для цілей оподаткування.
• Оцінка вартості автомобіля при внесенні його до статутного капіталу організації.
• Оцінка автомобіля здійснення митного контролю.
• Незалежна оцінка авто для визначення його заставної вартості.
• Оцінка вартості автотранспорту для фінансового менеджменту підприємства.
• Незалежна оцінка авто при стягненні збитків.

Оцінка авто для фізичних осіб. Перелік документів необхідних для оцінки автомобіля:

• Список автомобілів підлягають оцінці (якщо оцінюваних одиниць автотранспорту більше однієї).
• Місцезнаходження оцінюваного автомобіля (це необхідно в тому випадку якщо експерт-оцінювач виїжджає на огляд Вашого авто).
• Рік випуска автомобіля.
• Пробіг автомобіля.
• Документи на автомобіль (паспорт транспортного засобу ПТС, свідоцтво про реєстрацію автотранспорту).
• Копія паспорта замовника.

Оцінка авто для юридичних осіб. Перелік документів необхідних для оцінки автомобіля:

• Список автомобілів підлягають оцінці (якщо оцінюваних одиниць автотранспорту більше однієї).
• Місцезнаходження оцінюваного автомобіля (це необхідно в тому випадку якщо експерт-оцінювач виїжджає на огляд Вашого авто).
• Рік випуска автомобіля.
• Пробіг автомобіля.
• Документи на автомобіль (паспорт транспортного засобу ПТС, свідоцтво про реєстрацію автотранспорту).
• Копії свідоцтв про реєстрацію підприємства (якому належить авто).
• Балансова вартість оцінюваного автомобіля (первісна і залишкова, в тому випадку, якщо підмет оцінці авто знаходиться на балансі підприємства).
• ПІБ керівника організації, якій належить підлягає оцінці авто.

Порядок проведення оцінки автомобіля (оцінки ринкової вартості авто)

• Необхідно узгодити з представником незалежної експертизи дату, час і місце проведення огляду автомобіля.
• У разі наявності інших зацікавлених сторін запросити їх телеграмою на майбутній огляд.
• У призначений день і час представити автомобіль на огляд в чистому стані (стані яке забезпечує виявлення всіх дефектів, наявних на автомобілі).
• Уявити оцінювачу документи на даний автомобіль.
• Для точнішої оцінки вартості автомобіля, уявити оцінювачу додаткові документи, які характеризують як поліпшення (заміна вузлів і агрегатів, проведення ремонтів), так і погіршення стану автомобіля (довідки про ДТП, пошкодженнях автомобіля і т.д.).
• Після проведення огляду необхідно переконатися в правильності опису стану автомобіля відбитого в акті і, в разі згоди, підписати його.

Оцінка автомобіля - це процес визначення його вартості експертом, який зафіксований документально.

1. Ринкова вартість автомашини - це найбільш ймовірна її ціна, по якій цей транспортний засіб може бути продано в умовах вільного ринку і конкуренції. Покупець і продавець діють в рамках договірних відносин, мають усю повноту інформації про об'єкт угоди. Визначення ринкової ціни автомобіля досить затребувана експертна процедура, в народі звана як автоекспертиза.

2. Залишкова вартість автомобіля - це вартість нового ідентичного за характеристиками автомобіля, з якої віднімається виражений в грошах відсоток зносу конкретного авто. Визначення зносу автомобіля відбувається з урахуванням ряду факторів: фактичний період експлуатації оцінюваного автомобіля на дату проведення оцінки, реальний пробіг, який визначається за показаннями спідометра або шляхом підрахунку середньорічного пробігу автомобіля за період з дати початку експлуатації ТЗ до дати проведення оцінки. Якщо автомобіль вже знято з виробництва в розрахунок приймається вартість модернізованої моделі з урахуванням понижуючого коефіцієнта. З вартості нового автомобіля, крім фізичного зносу, також віднімаються витрати на відновлювальний ремонт (якщо є ушкодження) або витрати на усунення супутніх дефектів, що виникли в процесі експлуатації. До суми витрат на відновлювальний ремонт додається вартість втрати товарної вартості (УТС) автомобіля.

3. Ліквідаційна вартість автомобіля - це його ймовірна ціна, за яку його можна продати в разі, якщо продавець повинен в обов'язковому порядку здійснити операцію по його продажу (наприклад, якщо ліквідується підприємство, на балансі якого знаходився автомобіль).

4. Утилізаційна вартість автотранспортного засобу - це вартість тих автомобілів, які виробили свій ресурс і повинні бути списані. Або автомобіль має такі дефекти або пошкодження, що виникли в процесі експлуатації, при яких проводити його ремонт економічно недоцільно.

5. Страхова вартість - визначається для цілей укладення договору страхування автомобіля і являє собою це ринкову вартість автомобіля. Страхова сума вказується в страховому полісі і договорі страхування.

6. Митна вартість автомобіля - визначається для розрахунку митних платежів. які сплачуються при перетині кордону.

7. Балансова вартість автомобіля - це вартість автомобіля, який знаходиться на балансі юридичної особи. Балансову вартість необхідно визначати для цілей бухгалтерського обліку. Вона щорічно зменшується з огляду на постійну амортизації, яка визначається окремо для кожного конкретного автомобіля.

8. Вартість розукомплектованого автотранспортного засобу - це ринкова вартість автомашини певної моделі (марки) за вирахуванням суми. яку потрібно затратити на доукомплектування оцінюваного автомобіля, включаючи вартість потрібних вузлів, деталей, агрегатів, а також робіт з проведення доукомплектування.

9. Вартість автомобіля при наявності додаткового обладнання визначається як його ринкова вартість плюс вартість додаткового обладнання, встановленого на ньому.