Бактерициди - хімічна енциклопедія

Бактерицидів (від слова бактерії і лат. Caedo - вбиваю), в-ва, що вбивають бактерії. Відомі також в-ва бактеріостатіч. дії, к-які не вбивають бактерії, а перешкоджають їх розвитку. Багато бактерициди активні проти ін. Мікроорганізмів - грибів, водоростей, вірусів і т.п .; в свою чергу фунгіциди. напр. часто мають бактерицидну дію. Бактерициди застосовують як дезінфекції. ср-ва, для знезараження води. як антисептики. хіміотерапевтіч. і дерматологіч. ср-ва, для захисту матеріалів і виробів від біоруйнування, боротьби з бактеріозами рослин і розкладанням добрив грунтовими бактеріями.

У кач-ве бактерицидів використовують такі групи хім. з'єднань.

1. По-ва, в молекулах яких брало міститься активний атом С1 - гіпохлорити. хлорне вапно. СЮ2. С12. дихлорізоцианурату Na, тріхлорізоціануровая к-та, N-хлорсукцінімід, хлораміни. три- і пентахлормеламіни і ін. Ці бактерициди малоізбірательни і застосовуються гл. обр. для обробки води і дезінфекції.

2. Йод. йодоформ (застосовувані як антисептик а також іодофори - комплекси йоду. найчастіше з неіонними ПАР.

3. ароматіч. гідроксісоедіненія-фенол, крезоли. хлорфеноли. бензил- і фенілфеноли. галогенсодержащие 2,2 'дігідроксідіфенілметани (ди-, тетра- і Гексахлорофен) і аніліди саліцилової к-ти. Застосовуються як дезінфекційні та антисептичен. ср-ва; мають високу фунгіцидної активністю.

4. Спирти - етанол. ізопропанол. бензиловий і діхлорбензиловий спирти. 2-феноксіетанол і ін. Застосовуються гл. oбp. як р-Рітель і добавки для стабілізації фармацевтичних. і косметичні. препаратів.

6. Альдегіди - глутаровий, формальдегід. а також сполуки. його утворюють (трігідроксіметілнітрометан, N-метілоламіди, гексаметіленімін. 1,3,5-тріалкіл- і 1,3,5-три- (гідроксіетил) гексагідро-сім-триазин і ін.).

7. Солі та комплексні сполуки. Ag; солі Hg і ртутьорг. соед. (Фенілмеркурборат, етілмеркуртіосаліцілат Na і ін.).

8. Четвертинні солі -С12 -С14 -алкілдіметіламмоній-хлориди і ди (С8 -С10 алкіл) діметіламмонійхлоріди.

9. С8 -С10 -Алкіламіни, гуанідинів і бігуаніди, нек-риє карбоксіпроізводние 1,3-пропілендіаміна і діетілен-тріаміно.

До бактерицидів, застосовуваним в кач-ве хіміотерапевтіч. ср-в, відносяться антибіотики. сульфаніламідні препарати. аміди та тіоаміди піридин- і піразінкарбонових к-т, похідні 5-нітрофурану і оксихинолина, налидиксовая і оксолініевой к-ти та ін. (див. Протимікробні засоби). Ці в-ва відрізняються наиб. специфічністю і малою токсичністю.

Дія більшості бактерицидів залежить від т-ри і рН середовища. Активність їх у присутності. білків зазвичай знижується, у присутності. ПАР змінюється по-різному, напр. аніонні ПАР посилюють дію спиртів і фенолів. не впливають на хлораміни і послаблюють дію четвертинних солей.


===
Ісп. література для статті «бактерицидів». Мікроорганізми і нижчі рослини-руйнівники матеріалів і виробів, під ред. М.В. Горленко, М. 1979; Pauli О. в кн. Chemie der Pflanzenschutz- und Schadlingsbekampfung $ mittel, Bd 3, В. 1976, S. 259-99; Ulmanns Encyclopedic, 4 Aufl. Bd 9, Weinheim, 1977, S. 26-310; Bd 10, Weinheim, 1977, S. 41-58. Г. С. Швіндлерман.